Clinical care meeting- spina bifida association (SBA)

Den Nordamerikanska intresseorganisationen för spina bifida (SBA) anordnar ett digitalt möte 4-5 juni. Det kommer att presenteras information om SBAs samverkansnätverk, kliniska riktlinjer, nationellt register för spina bifida, senaste forskningen m.m. Mer information om detta finns HÄR.  (2021-05-10) 

Lena Westbom har avlidit

Det är med stor sorg jag måste meddela att Lena avled den 12/4 efter en tids sjukdom. Lena var en engagerad och duktig barnneurolog och forskare, hon var bland initiativtagarna till de båda nationella kvalitetsregistren CPUP och MMCUP. Registerarbetet låg henne mycket varmt om hjärtat, och som MMCUP’s registerhållare planerade och införde hon registret i …

Lena Westbom har avlidit Läs mer »

Nordiskt möte mellan brukarföreningar

Varje år har de nordiska ryggmärgsbråcksföreningarna ett möte för att utbyta erfarenheter och tips med varandra. I år ägde mötet rum på Teams 13-14 mars. På mötet diskuterades följande ämnen: Island med för första gången, Shuntar, Information till föräldrar som väntar ett barn med MMC, Erfarenheter av Covid 19 bland våra medlemmar, Att åldras med …

Nordiskt möte mellan brukarföreningar Läs mer »

Årsmöte 23-24/9- save the date!

I år planerar vi för ett digitalt årsmöte med styrgruppsmöte den 23/9 prel. kl 10-12, och föreläsningsdag den 24/9 mellan kl 9-15 . Arbetsgruppsträffar får genomföras före årsmötet och återrapportera sin verksamhet vid styrgruppsmötet av respektive arbetsgrupps representant. Vi återkommer med mer specifik information och inbjudan före sommaren. (2021-02-24)

Den nationella föreningen för habiliteringspsykologer inom Sveriges psykologförbund (POMS) anordnar ett digitalt samtal om rörelsehinder och psykisk ohälsa!

POMS inbjuder till ett samtal där habiliteringspsykologer från hela Sverige via videoplattformen Zoom kan träffas för att byta erfarenhet och diskutera. Som utgångspunkt har vi frågan om hur vi som psykologer kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa vid rörelsehinder. Diskussionen bör vara relevant för såväl barn och ungdomshabilitering som vuxenhabilitering. Finns det tillräckligt många …

Den nationella föreningen för habiliteringspsykologer inom Sveriges psykologförbund (POMS) anordnar ett digitalt samtal om rörelsehinder och psykisk ohälsa! Läs mer »

Digitala föreläsningar om kognition

Välkommen att delta i vårens registergemensamma månadsföreläsningar om kognition för intresserade som arbetar med de olika registren CPUP, CPOP, CPEF, CPRN och MMCUP. Föreläsningsserien arrangeras av Ann Alriksson-Schmidt som till vårens tillfällen bjudit in olika forskare för att berätta om sin forskning inom kognitionsområdet med anknytning till dessa olika register. Föreläsningarna är digitala och kostnadsfria, mer information om …

Digitala föreläsningar om kognition Läs mer »

Fysioterapi formulär- revisionsdiskussion under VT 2021

Under 2021 planeras en översyn och revision av samtliga MMCUP formulär.  De uppgifter som samlas in ska vara kliniskt relevanta för bedömningar för enskilda personer men också möjliga att sammanställa på gruppnivå för utveckling över längre tid av funktion i olika åldersgrupper. Det handlar i första hand att minska på antal variabler samt att de variabler som samlas in om t.ex. smärta och …

Fysioterapi formulär- revisionsdiskussion under VT 2021 Läs mer »

Ny artikel: “With CO-OP I’m the boss” – experiences of the cognitive orientation to daily occupational performance approach as reported by young adults with cerebral palsy or spina bifida

Ann-Marie Öhrvall, Lena Bergqvist, Caisa Hofgren och Marie Peny-Dahlstrand har nyligen publicerat denna artikel. Via länken nedan så kommer du till PDF version av artikeln, kopiera och klistra in i din webbläsare. (2020-09-23) http://mmcup.se/wp-content/uploads/2020/09/With-CO-OP-I-am-the-boss-pdf.pdf

FoU rapport om mobila RIK i Skåne

Under ”Manualer”/ ”Uro- tarm” ligger FoU rapporten om mobila RIK av Anette Hill och Gunilla Tibbelin. Det är en beskrivning av ett arbetssätt och utvärdering av insatser utförda av den mobila enheten för Ren Intermittent Kateterisering vid barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne. (2020-09-22)