Uppdatering av formulär i 3C

Den närmsta tiden kommer flera formulär att uppdateras i databasen. Under den tid som uppdateringarna görs står detta meddelat överst i formulären när du loggat in i 3C, det går då inte att spara data som matas in. Du får då spara dina data på papper och försöka igen om några dagar. (2018-04-23)

Leave a comment

Nyheter om inloggning i registerplattformen 3C

För er kännedom så har RC Syd Lund under e-tjänstekort på RC syd hemsida uppdaterat ”Manual för inloggning med e-tjänstekort till 3C samt installation av kortläsare”, därav ser sidan nu lite annorlunda ut än tidigare.

http://rcsyd.se/om-register/it-losningar-och-driftinformation/e-tjanstekort               (2018-03-11)

Leave a comment

Ny artikel om prenatal diagnostik och dess epidemiologiska konsekvenser för MMC

”Ultrasound in Prenatal Diagnostics and Its Impact on the Epidemiology of Spina Bifida in a National Cohort from Denmark with a Comparison to Sweden” av C Rosenkrantz Bodin, M Mylius, Rasmussen, A Tabor, L Westbom, E Tiblad, C Kvist Ekelund, C Bernt Wulff, I Vogel, O B Petersen.

Denna nypublicerade artikel handlar om prenatal ultraljudsdiagnostik och dess epidemiologiska konsekvenser för förekomsten av MMC i Danmark jämfört med Sverige. Klicka på länken Rosenkrantz-Bodin et al.        (2018-02-02)

Leave a comment

Besked inför 2018

MMCUP har just fått beslutsbrev med besked om fortsatt stöd från Nationella Kvalitetsregister under 2018. Härligt!

Anslaget reduceras med 12 % jämfört med i år istället för genomsnittet minus 21,5 % som aviserats. I motiveringen i står bl.a. ”Registret är ännu under uppbyggnad, men har hunnit förhållandevis långt, uppvisar god kvalitet och verkar ha professionens engagemang. Registret förefaller ha förutsättningar för att leverera.”

Varmt tack till er alla för allt arbete ni lagt ner på MMCUP i år!

Nu kan vi se vi fram mot fortsättningen med tillförsikt och ”leverera”…men först önskar vi er alla

God Jul och Gott Nytt År!

MMCUP centrala arbetsgrupp i Lund

Lena, Gilla, Ann, Annika och Gunilla                               (2017-12-21)

Leave a comment

Föreläsning om stående och gående vid MMC

Nu ligger föreläsningen av Åsa Bartonek, Marie Eriksson, Laine Gutierrez-Farewik och Eva Pontén från EACD 2016 under ”Manualer” -”Fysioterapi”. (2017-09-25)

 

Leave a comment

Presentation från årsmötet

En uppdaterad presentation av data från årsrapporten för 2016 samt nyheter på hemsidan finns här

(2017-09-27)

 

Leave a comment

Saknas grafer i de utskrivna rapporterna?

Under ”Manualer” finns from nu en handbok där man får hjälp att ställa in datorn så att graferna syns i utskrifter/rapporter. (2017-08-09)

Leave a comment

Anmäl dig för nyhetsavisering

Längst ned i högermarginalen finns en ruta där du kan anmäla din e-postadress för att få aviseringar om nya inlägg från MMCUPs hemsida. (2017-06-29)

Leave a comment

Utdatarapporter

Nu finns ”utdatarapport” i högermarinalen under ”länkar”. Denna funktion ska ge underlag för att stödja utvecklingsarbeten i varje enskilt landsting för personer födda med spinal dysrafism och hydrocefalus. Instruktioner om hur man kan arbeta med uppgifterna finns längst ned på första sidan ”Om QlikView”. (2017-06-15)

Leave a comment

Vilka formulär ska göras vid vilka åldrar????

Nu finns en översikt under ”Formulär” som heter ”Körschema för MMCUP vid ryggmärgsbråck”. Där står samtliga befintliga och planerade formulär/bedömningar som ingår i MMCUP och vid vilka åldrar man rekommenderar att dessa  görs. (2017-06-13)

Leave a comment