Årsmöte 2020- ändringar

I år kommer det endast hållas styrgruppsmöte och tyvärr inga digitala interaktiva arbetsgruppträffar eller gemensamma föreläsningar.

Efter den 14/9 kommer det finnas möjlighet för alla att läsa senaste årsrapporten via hemsidan, där sammanställning av all inmatad data presenteras. Så håll utkik efter nyheter på hemsidan!

Alla som ska delta i styrgruppsmöte får separat kallelse med dagordning och länk för inloggning till mötet. (2020-08-10)

Leave a comment

Hemsidan ska få ett ansiktslyft

Under sommaren- hösten 2020 kommer hemsidan att byta utseende. Vi arbetar med att göra flera sidor sökbara på nätet, dessutom arbetar vi med att förbättra informationen till brukarna och anhöriga på hemsidan.

För professionen kommer självklart information, manualer och formulär finnas kvar, men navigeringen dit kommer vara lite förändrad. (2020-06-10)

Leave a comment

Medicinska riktlinjer

På Svensk neuropediatrisk förenings hemsida finns sex nya kapitel med kliniska riktlinjer för ryggmärgsbråck, MMC och andra medfödda neuralrörsdefekter som publicerats nu i maj. Läs gärna även  riktlinjerna för neurogen blåsa-tarm som publicerades på samma ställe tidigare i år. (2020-05-19)

Leave a comment

Ansökningar om behörighet i MMCUP

Pga rådande Covid-19 pandemi kommer godkännande av personliga ansökningar med behörighet för inloggning i 3C/MMCUP bli försenade, men vi arbetar för att lösa detta så snart som möjligt. (2020-04-25)

3 Comments

Inloggning i 3C med SITHS

Inloggningsproblem p.g.a uppdaterade SITHS kort.

Det pågår en nationell satsning på uppgradering av SITHS kort till SITHS e-id.
Vissa regioner har redan påbörjat dessa medan andra är på gång.
Om man har fått sitt kort uppgraderat kommer man i nuläget inte in på 3C registerplattform.

Vi håller på att installera det certifikat som behövs för att man ska komma in  med uppgraderade kort samtidigt som man
inte tar bort möjligheten för inloggning för de som ännu inte fått sina kort uppgraderade.
En preliminär beräkning för när detta kan tänkas vara klart är den 14/2.

Det finns möjlighet till inloggning i 3C med Mobilt BankID men då måste man meddela RC Syd  (046-171348) personnummer så att vi kan koppla in er på detta.

Med vänlig hälsning,
Charlotte

Charlotte Romfors
Verksamhetskoordinator, RC Syd
Digitalisering IT & MT

Leave a comment

Save the date: Årsmöte MMCUP 16-18/9 2020

Vi ställer in det fysiska mötet på Eugeniahemmet pga Covid-19 pandemin, men planerar för möten för styrgruppen och de olika arbetsgrupperna via någon digital plattform under dessa dagar.  Fortsätt alltså att hålla dessa dagar vikta till MMCUP, vi återkommer med programmet i slutet av vårterminen. (2020-04-06)

2 Comments

Trycksår vid MMC

Läs gärna Jessica Stockmans (MSc, leg fysioterapeut) masteruppsats ”Förekomst av hudirritation av trycksårskaraktär och trycksår hos personer med ryggmärgsbråck”. Resultatet bygger på uppgifter insamlade genom MMCUP. Du hittar uppsatsen under fliken Forskning / publikationer –>Vetenskapliga publikationer. (2019-06-19)

Leave a comment

Nya kapitel till ”Kliniska riktlinjer för uppföljning av vuxna med ryggmärgsbråck”

Nu finns kapitel om kognition (kap 5.) och graviditet och förlossning (kap. 14), vg se i rullisten ovan. (2019-06-05)

Leave a comment

Presentationer från 2018 MMCUP möte

Under fliken ”Årsmöte 2018” ligger dels videofilmer som spelades in  av  några av de föreläsningar som hölls i samband med årsmötet, dels några powerpoint presentationer från några föreläsningar. (Lund 2019-04-15)

Leave a comment

Nyhet i arbetsterapiformulär

Det är nu möjligt att i AT formuläret i 3C registrera att en patient uteblivit till undersökning och därför inte har mätvärden för aktuell mätning. (2019-01-29)

Leave a comment