Omarbetat fysioterapiformulär och ny manual

Nu är det nya fysioterapiformuläret igång och till er hjälp finns tre pappersformulär; ett för barn (0-15 år), ett ungdomsformulär (16-18 år) och ett för vuxna (19 år och äldre). Manualen är gemensam. Eftersom formuläret genomgått en omfattande revision ber vi er om överseende för buggar och annat tekniskt strul. Vi är medvetna om att Computorapporterena för FT formuläret inte fungerar optimalt ännu, arbete pågår för att ordna detta.

Så snart ni ser felaktigeter eller stöter på problem med datorformuläret är vi tacksamma om ni rapporterar dessa till oss.

Leave a comment

Föreläsningar från världskongressen i San Diego

Under ”länkar” i högermarginalen finns en länk där man kan komma åt presentationeran från spina bifida världskongressen i San Diego i mars. Det fanns flera bidrag med anknytning till MMCUP.

Leave a comment

Nya formulär

Nu finns två nya vuxenformulär (”neuro första- äldre” och ”liten genomgång”) dessutom är deltagar- och operationsformulären uppdaterade. Använd de nya formulären från och med nu!

3C kommer periodvis vara stängda för uppdateringar framöver, detta kommer att annonseras i aktuella formulär och det går då inte att spara data som man matat in. Spara då formulären i pappersformat och vänta några dagar innan du kan lägga in uppgifterna.

Leave a comment

Ny bok: Våra liv – vuxna med ryggmärgsbråck tar plats

”Våra liv – vuxna med ryggmärgsbråck tar plats” är skriven av journalisten René Höglin som intervjuat vuxna med ryggmärgsbråck i åldrarna 22- 50 år. Boken riktar sig mot personer inom vård och omsorg som träffar personer med ryggmärgsbråck. Klicka på länken http://mmcup.se/wp-content/uploads/2016/12/Våralivdec2016.pdf så kan du läsa mer.

Leave a comment

Otillräcklig hälso- och sjukvård för tre av fyra vuxna med ryggmärgsbråck i södra sjukvårdsregionen

Rapport från en inventering i södra sjukvårdsregionen ger konkreta besked om aktuell situation som utgångspunkt för planering och beslut om organisation för förbättrad uppföljning för vuxna med MMC. Endast var fjärde vuxen med RMB hade tillfredsställande medicinsk uppföljning enligt den övergripande bedömningen av de uppgifter som framkom under inventeringen. Läs gärna hela rapporten som finns upplagd under fliken ”Publikationer” ovan.

Leave a comment

Spina Bifida- management towards optimal standing and walking

Om du klickar här kommer du till en PDF version av föreläsningen som bl.a. hölls på EACD i Stockholm i juni 2016 av Åsa Bartonek, Marie Eriksson, Laine Gutierrez- Farewik och Eva Pontén.

 

Leave a comment

Problem mata in i MMCUP?

Efter att RCSYD korrigerat variabler i uro-utredningsformuläret (gäller även andra uppdaterade formulär, t.ex. FT, Psykolog, operation) måste man uppdatera sin webläsare – när man är inne i resp formulär. Vg se instruktioner hur man går tillväga genom att klicka på länken Uppdatera webläsaren

Leave a comment

Gångförmåga hos vuxna – ny artikel

Martina Bendt och Åsa Bartonek har publicerat en artikel om gångförmåga hos vuxna med MMC i relation till muskelfunktion. Du kommer till artikeln i fulltext om du klickar på följande länk.

 

Leave a comment

Ny artikel om att kombinera kliniska riktlinjer och kvalitetsregister

Ann I. Alriksson-Schmidt, Marianne Arner, Lena Westbom, Lena Krumlinde-Sundholm, Eva Nordmark, Elisabet Rodby-Bousquet & Gunnar Hägglund har nyligen publicerat artikeln ”A combined surveillance program and quality register improves management of childhood disability”. MMCUP och CPUP är de register som artikeln handlar om och presenterar data ifrån. Artikeln i fulltext kommer du till om du klickar här.

Leave a comment

Lättläst om kognition

Under rubriken ”Till deltagare/patienter” ligger nu ett dokument med lättläst information om kognition vid ryggmärgsbråck baserat på resultatet från kunskapsöversikten som det länkas till i högermarginalen.

Leave a comment