26/8 är sista dag för anmälan till MMCUP-dagarna!

V.g. se program och instruktioner för anmälan i inlägget nedan. Välkommen med din anmälan! (2019-08-21)

2 Comments

Program och anmälan till MMCUP- dagarna, 11-13 september 2019

Varmt välkomna till MMCUP- dagarna i september på Eugeniahemmet på Karolinska sjukhuset i Solna. Anmälan till de olika sessionerna för göras utifrån intresse, vid frågor kontakta ansvarig för respektive session.

Information om program och anmälan för alla dagarna, se länk nedan:

http://mmcup.se/wp-content/uploads/2019/08/Program-och-anmälan-MMCUP-möte-sep-2019.pdf

Information och inbjudan till vuxenarbetsgruppen, se länk nedan:

http://mmcup.se/wp-content/uploads/2019/06/Inbjudan-vuxenarbetsgruppen-MMCUP-dagar-2019-1.docx

Information och inbjudan till arbetsterapeutarbetsgruppen, se länk nedan:

http://mmcup.se/wp-content/uploads/2019/06/Program-Arbetsterapeut-190913.docx

Leave a comment

Trycksår vid MMC

Läs gärna Jessica Stockmans (MSc, leg fysioterapeut) masteruppsats ”Förekomst av hudirritation av trycksårskaraktär och trycksår hos personer med ryggmärgsbråck”. Resultatet bygger på uppgifter insamlade genom MMCUP. Du hittar uppsatsen under fliken Forskning / publikationer –>Vetenskapliga publikationer. (2019-06-19)

Leave a comment

Viktig information

Torsdagen 2019-06-20 kl 13.00-15.00 kommer Comporto att vara nedstängt för underhållsarbete. Alla inmatningar behöver vara avslutade innan kl 13.00 för att inte riskera att förlora viktig data.  (2019-06-19)

Leave a comment

Nya kapitel till ”Kliniska riktlinjer för uppföljning av vuxna med ryggmärgsbråck”

Nu finns kapitel om kognition (kap 5.) och graviditet och förlossning (kap. 14), vg se i rullisten ovan. (2019-06-05)

Leave a comment

Presentationer från 2018 MMCUP möte

Under fliken ”Årsmöte 2018” ligger dels videofilmer som spelades in  av  några av de föreläsningar som hölls i samband med årsmötet, dels några powerpoint presentationer från några föreläsningar. (Lund 2019-04-15)

Leave a comment

HÖSTMÖTE

I år äger MMCUP-årsmötet rum 11-13 september på Eugeniahemmet, Karolinska sjukhuset i Solna. Mer utförligt program kommer senare i vår. (2019-03-04)

3 Comments

Bedömarformulär

OBSERVERA! Första gången man fyller i vissa formulär ska man hämta sitt namn från ett bedömarformulär, som alltså måste fyllas i först. V.g. se manualer för respektive formulär. (2019-01-29)

Leave a comment

Nyhet i arbetsterapiformulär

Det är nu möjligt att i AT formuläret i 3C registrera att en patient uteblivit till undersökning och därför inte har mätvärden för aktuell mätning. (2019-01-29)

Leave a comment

Uppdateringar av formulär

Just nu pågår uppdateringar av olika formulär och rapporter, så de kan vara tillfälligt nedstängda. Om de är stängda står detta med rött överst i inmatningsformulären i 3C. 

Tänk även på att ladda ner de senaste versionerna av docx.formulären (pappersformulären) så att dessa stämmer med versionen i 3C när du sedan ska mata in dina insamlade uppgifter. Glöm  inte att trycka på ”uppdatera”-funktionen på din egen dator när du går in i nyligen ändrade formulär och rapporter.     (2018-12-14)

Leave a comment