Årsmöte 23-24/9

Årsmötet kommer att ske digitalt via teams. De olika arbets- och professionsgrupperna kommer sammanträda inför dessa dagar. Styrgruppen sammanträder 23/9 och deltagarna till detta möte får en personlig inbjudan via e-post. Övriga intresserade är välkomna att ansluta sig till fredagens föreläsningar 24/9 och årsrapportering, vi har mailat länk till denna dag till samtliga personer med inloggning i …

Årsmöte 23-24/9 Läs mer »

Lena Westbom har avlidit

Det är med stor sorg jag måste meddela att Lena avled den 12/4 efter en tids sjukdom. Lena var en engagerad och duktig barnneurolog och forskare, hon var bland initiativtagarna till de båda nationella kvalitetsregistren CPUP och MMCUP. Registerarbetet låg henne mycket varmt om hjärtat, och som MMCUP’s registerhållare planerade och införde hon registret i …

Lena Westbom har avlidit Läs mer »

Nordiskt möte mellan brukarföreningar

Varje år har de nordiska ryggmärgsbråcksföreningarna ett möte för att utbyta erfarenheter och tips med varandra. I år ägde mötet rum på Teams 13-14 mars. På mötet diskuterades följande ämnen: Island med för första gången, Shuntar, Information till föräldrar som väntar ett barn med MMC, Erfarenheter av Covid 19 bland våra medlemmar, Att åldras med …

Nordiskt möte mellan brukarföreningar Läs mer »

Fysioterapi formulär- revisionsdiskussion under VT 2021

Under 2021 planeras en översyn och revision av samtliga MMCUP formulär.  De uppgifter som samlas in ska vara kliniskt relevanta för bedömningar för enskilda personer men också möjliga att sammanställa på gruppnivå för utveckling över längre tid av funktion i olika åldersgrupper. Det handlar i första hand att minska på antal variabler samt att de variabler som samlas in om t.ex. smärta och …

Fysioterapi formulär- revisionsdiskussion under VT 2021 Läs mer »

Ny artikel: “With CO-OP I’m the boss” – experiences of the cognitive orientation to daily occupational performance approach as reported by young adults with cerebral palsy or spina bifida

Ann-Marie Öhrvall, Lena Bergqvist, Caisa Hofgren och Marie Peny-Dahlstrand har nyligen publicerat denna artikel. Via länken nedan så kommer du till PDF version av artikeln, kopiera och klistra in i din webbläsare. (2020-09-23) http://mmcup.se/wp-content/uploads/2020/09/With-CO-OP-I-am-the-boss-pdf.pdf

FoU rapport om mobila RIK i Skåne

Under ”Manualer”/ ”Uro- tarm” ligger FoU rapporten om mobila RIK av Anette Hill och Gunilla Tibbelin. Det är en beskrivning av ett arbetssätt och utvärdering av insatser utförda av den mobila enheten för Ren Intermittent Kateterisering vid barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne. (2020-09-22)