Slutgiltigt program för årsmöte 19-21 september- sena ändringar

Här är det slutgiltiga programmet för årets möte på Eugeniahemmet på Karolinska sjukhuset. Du kommer åt programmet via denna länk. Varmt välkomna!            (2018-09-17)

Leave a comment

Psykologformulären

Nu är psykologformuläret är öppnat för inmatning igen. WISC-V ska läggas till inom kort.                             (2018-08-31)

 

Leave a comment

Kliniska riktlinjer- vuxen

Nu ligger de kliniska riktlinjerna för vuxna på hemsidan, i den övre listen. Det finns en introduktion till riktlinjerna de nio färdiga kapitlen och två appendix upplagda. Resterande nio planerade kapitel kommer att läggas till efterhand som de färdigställs.                                                             (2018-08-22)

Leave a comment

Anmälan till MMCUP årsmöte 2018

Välkomna att anmäla er till årsmötet 19-21 september på Eugeniahemmet på Karolinska sjukhuset i Solna.

För brukare, anhöriga och andra intresserade:

Under onsdagsförmiddagen äger brukarrådsmötet rum och under eftermiddagen arrangeras föreläsningar som är öppna för brukare, anhöriga och andra intresserade.

För professionerna:

Under torsdagsförmiddagen träffas styrgruppen och under eftermiddagen är alla välkomna till föreläsningar med anknytning till MMCUP.  Resultat från insamlat MMCUP material kommer att presenteras. Barn- och vuxenurologer och uroterapeuter (Kate Abrahamsson, Elisabeth Farrely, Magdalena Vu Minh Anell) kommer att presentera program med innehåll som alla vi som träffar med personer med ryggmärgsbråck behöver känna till.

Under fredagen kommer olika arbets- och yrkesgrupper att träffas för yrkesspecifika möten och diskussioner.

Kostnader

Kostnadsfritt deltagande, föranmälan krävs. För medlemmarna i styrgruppen utgår ersättning för resa och uppehälle.

Klicka på länken här   så öppnas anmälningsformuläret. Vi behöver din anmälan senast den 1/9.                                      (2018-06-21)

Leave a comment

Prenatal diagnostik

I högermarginalen ligger nya dokument under rubriken ”Prenatal diagnostik”.   (2018-05-22)

Leave a comment

Nyheter om inloggning i registerplattformen 3C

För er kännedom så har RC Syd Lund under e-tjänstekort på RC syd hemsida uppdaterat ”Manual för inloggning med e-tjänstekort till 3C samt installation av kortläsare”, därav ser sidan nu lite annorlunda ut än tidigare.

http://rcsyd.se/om-register/it-losningar-och-driftinformation/e-tjanstekort               (2018-03-11)

Leave a comment

Ny artikel om prenatal diagnostik och dess epidemiologiska konsekvenser för MMC

”Ultrasound in Prenatal Diagnostics and Its Impact on the Epidemiology of Spina Bifida in a National Cohort from Denmark with a Comparison to Sweden” av C Rosenkrantz Bodin, M Mylius, Rasmussen, A Tabor, L Westbom, E Tiblad, C Kvist Ekelund, C Bernt Wulff, I Vogel, O B Petersen.

Denna nypublicerade artikel handlar om prenatal ultraljudsdiagnostik och dess epidemiologiska konsekvenser för förekomsten av MMC i Danmark jämfört med Sverige. Klicka på länken Rosenkrantz-Bodin et al.        (2018-02-02)

Leave a comment

Föreläsning om stående och gående vid MMC

Nu ligger föreläsningen av Åsa Bartonek, Marie Eriksson, Laine Gutierrez-Farewik och Eva Pontén från EACD 2016 under ”Manualer” -”Fysioterapi”. (2017-09-25)

 

Leave a comment

Presentation från årsmötet

En uppdaterad presentation av data från årsrapporten för 2016 samt nyheter på hemsidan finns här

(2017-09-27)

 

Leave a comment

Saknas grafer i de utskrivna rapporterna?

Under ”Manualer” finns from nu en handbok där man får hjälp att ställa in datorn så att graferna syns i utskrifter/rapporter. (2017-08-09)

Leave a comment