Driftsstopp 24/1

Viktig information: Fredagen 2020-01-24 kl 11.00-13.00 kommer 3C att vara nedstängt för underhållsarbete. Alla inmatningar behöver vara avslutade innan kl 11.00 för att inte riskera att förlora viktig data. ————————————————–

Leave a comment

Trycksår vid MMC

Läs gärna Jessica Stockmans (MSc, leg fysioterapeut) masteruppsats ”Förekomst av hudirritation av trycksårskaraktär och trycksår hos personer med ryggmärgsbråck”. Resultatet bygger på uppgifter insamlade genom MMCUP. Du hittar uppsatsen under fliken Forskning / publikationer –>Vetenskapliga publikationer. (2019-06-19)

Leave a comment

Nya kapitel till ”Kliniska riktlinjer för uppföljning av vuxna med ryggmärgsbråck”

Nu finns kapitel om kognition (kap 5.) och graviditet och förlossning (kap. 14), vg se i rullisten ovan. (2019-06-05)

Leave a comment

Presentationer från 2018 MMCUP möte

Under fliken ”Årsmöte 2018” ligger dels videofilmer som spelades in  av  några av de föreläsningar som hölls i samband med årsmötet, dels några powerpoint presentationer från några föreläsningar. (Lund 2019-04-15)

Leave a comment

Nyhet i arbetsterapiformulär

Det är nu möjligt att i AT formuläret i 3C registrera att en patient uteblivit till undersökning och därför inte har mätvärden för aktuell mätning. (2019-01-29)

Leave a comment

Uppdateringar av formulär

Just nu pågår uppdateringar av olika formulär och rapporter, så de kan vara tillfälligt nedstängda. Om de är stängda står detta med rött överst i inmatningsformulären i 3C. 

Tänk även på att ladda ner de senaste versionerna av docx.formulären (pappersformulären) så att dessa stämmer med versionen i 3C när du sedan ska mata in dina insamlade uppgifter. Glöm  inte att trycka på ”uppdatera”-funktionen på din egen dator när du går in i nyligen ändrade formulär och rapporter.     (2018-12-14)

Leave a comment

MMCUP- vuxeninventering från Södra sjukvårdsregionen

Resultatet från den vuxeninventeringen av MMC som gjordes i Södra sjukvårdsregionen presenteras i en nypublicerad artikel av Alriksson-Schmidt et al. För att komma till abstractet klicka här.

(2018-12-10)

Leave a comment

Ny artikel

Nu finns en nypublicerad artikel av Marie Peny-Dahlstrand, Lena Bergqvist, Caisa Hofgren, Kate Himmelman och Ann-Marie Öhrvall ”Potential benefits of the cognitive orientation to daily occupational performance approach in young adults with spina bifida or cerebral palsy: a feasibility study”. Du når artikeln i fulltext genom att klicka här  (2018-10-16)

Leave a comment

EQ-5D

Eftersom vi inte får ha öppen tillgång via hemsidan till EQ-5D formulären, ber vi er kontakta Annika Lundkvist Josenby för att få formuläret via mail, och sedan använda vid insamling av uppgifter tillsammans med patienten. Formuläret får man sedan spara på sin egen dator för att använda vid insamling av data till MMCUP, och inget annat användningsområde.

Meddela också om du har behov av formulär på annat språk än svenska. (2018-10-03)

Leave a comment

Föreläsning från årsmötet 20-21/10

Via länkarna nedan kommer ni till powerpoint prestationerna från Kate Abrahamsson, barnurolog och Magdalena Vu Minh Arnell, uroterapeut från Göteborg samt urolog Elisabeth Farrellys (Stockholm) föreläsning om uro- uppföljning hos vuxna med MMC. Notera också att Årsrapporten 2017 finns under fliken Publikationer.  (2018-10-02)         

Uro- föreläsning

uro-uppföljning vuxna

Leave a comment