Uppdateringar av formulär

Just nu pågår uppdateringar av olika formulär och rapporter, så de kan vara tillfälligt nedstängda. Om de är stängda står detta med rött överst i inmatningsformulären i 3C. 

Tänk även på att ladda ner de senaste versionerna av docx.formulären (pappersformulären) så att dessa stämmer med versionen i 3C när du sedan ska mata in dina insamlade uppgifter. Glöm  inte att trycka på ”uppdatera”-funktionen på sin egen dator när du går in i nyligen ändrade formulär o rapporter.     (2018-12-14)

Leave a comment

MMCUP- vuxeninventering från Södra sjukvårdsdistriktet

Resultatet från den vuxeninventeringen av MMC som gjordes i Södra sjukvårdsregionen presenteras i en nypublicerad artikel av Alriksson-Schmidt et al. För att komma till abstractet klicka här.

(2018-12-10)

Leave a comment

Psykologformulär är öppnat igen

Nu är formuläret öppet för inmatning i 3C. Ny pappersversion finns under fliken Formulär- Psykolog.     (2018-11-12)

Leave a comment

25:e oktober- World Spina Bifida Day

Under 2018 firar International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus den 7:e världs spina bifida och hydrocefalus dagen på temat ”spina bifida och hydrocefalus genom livet” med undertemat ”berätta din historia”. Klicka på länken nedan så kan du läsa mer om detta.

World Spina Bifida Day(2018-10-23)

Leave a comment

Ny artikel

Nu finns en nypublicerad artikel av Marie Peny-Dahlstrand, Lena Bergqvist, Caisa Hofgren, Kate Himmelman och Ann-Marie Öhrvall ”Potential benefits of the cognitive orientation to daily occupational performance approach in young adults with spina bifida or cerebral palsy: a feasibility study”. Du når artikeln i fulltext genom att klicka här  (2018-10-16)

Leave a comment

EQ-5D

Eftersom vi inte får ha öppen tillgång via hemsidan till EQ-5D formulären, ber vi er kontakta Annika Lundkvist Josenby för att få formuläret via mail, och sedan använda vid insamling av uppgifter tillsammans med patienten. Formuläret får man sedan spara på sin egen dator för att använda vid insamling av data till MMCUP, och inget annat användningsområde.

Meddela också om du har behov av formulär på annat språk än svenska. (2018-10-03)

Leave a comment

Föreläsning från årsmötet 20-21/10

Via länkarna nedan kommer ni till powerpoint prestationerna från Kate Abrahamsson, barnurolog och Magdalena Vu Minh Arnell, uroterapeut från Göteborg samt urolog Elisabeth Farrellys (Stockholm) föreläsning om uro- uppföljning hos vuxna med MMC. Notera också att Årsrapporten 2017 finns under fliken Publikationer.  (2018-10-02)         

Uro- föreläsning

uro-uppföljning vuxna

Leave a comment

Kliniska riktlinjer- vuxen

Nu ligger de kliniska riktlinjerna för vuxna på hemsidan, i den övre listen. Det finns en introduktion till riktlinjerna de nio färdiga kapitlen och två appendix upplagda. Resterande nio planerade kapitel kommer att läggas till efterhand som de färdigställs.                                                             (2018-08-22)

Leave a comment

Nyheter om inloggning i registerplattformen 3C

För er kännedom så har RC Syd Lund under e-tjänstekort på RC syd hemsida uppdaterat ”Manual för inloggning med e-tjänstekort till 3C samt installation av kortläsare”, därav ser sidan nu lite annorlunda ut än tidigare.

http://rcsyd.se/om-register/it-losningar-och-driftinformation/e-tjanstekort               (2018-03-11)

Leave a comment

Ny artikel om prenatal diagnostik och dess epidemiologiska konsekvenser för MMC

”Ultrasound in Prenatal Diagnostics and Its Impact on the Epidemiology of Spina Bifida in a National Cohort from Denmark with a Comparison to Sweden” av C Rosenkrantz Bodin, M Mylius, Rasmussen, A Tabor, L Westbom, E Tiblad, C Kvist Ekelund, C Bernt Wulff, I Vogel, O B Petersen.

Denna nypublicerade artikel handlar om prenatal ultraljudsdiagnostik och dess epidemiologiska konsekvenser för förekomsten av MMC i Danmark jämfört med Sverige. Klicka på länken Rosenkrantz-Bodin et al.        (2018-02-02)

Leave a comment