Villkor för att använda EQ-5D-5L

EQ-5D-5L får enbart användas inom ramen för kvalitetsregistret MMCUPs verksamhet, enligt det underlicensavtal som är tecknat med konstruktörerna.

Comments are closed.