Vanliga frågor

Jag behöver en inloggning, hur gör jag?

Information om att få inloggning till MMCUP hittar du under fliken ”3C information”. Själva blanketten som du ska skriva ut och fylla i heter ”Ansökan om behörighet för inloggning i 3C”. Det behövs en påskrift av någon chef innan du skickar in blanketten till RcSyd på adressen som anges längst ned på blanketten. Det är formellt Lena Westbom i egenskap av registerhållare, som godkänner din ansökan. Du kommer att få inloggningsinformation till din mail inom några veckor (ca 1-4 veckor) Om du inte hört något eller undrar om din ansökan kommit fram, kontakta Penny på RC Syd penelope.lindegren@rcsyd.se alt 046-171348.

Hur sker inloggning till registret?

Enligt datainspektionen ska inloggning ske via SITHS kort (säker autentisering) och därför läggs samtliga behörigheter numera upp med direkt koppling till ens SITHS kort. Vid ny behörighet får man inloggningsinformation skickat till sig via mail. Har man inte ett SITHS kort så kontaktar man sin arbetsgivare och ber om ett sådant. Först när man har ett SITHS kort kan man få tillgång till registret.

Vem ansvarar för att erbjuda familjen att ingå i MMCUP?

Någon som har direktkontakt med familjen i samband med utredning-behandling-uppföljning av personen med MMC. För nyfödda med MMC är det oftast den av neuropediatrikerna som träffar familjerna på neonatalavdelningen på regionsjukhuset.

Vem som helst i behandlingsteamet kan annars informera om MMCUP samt ge ut den skriftliga informationen. Ni kan i landstinget själva bestämma om ni vill göra på något särskilt sätt. Underskrift av patient/företrädare behövs inte för kvalitetsregistret, men det är angeläget att om möjligt få underskrift för att kunna göra vetenskaplig utvärderingar (forskning) av de insatser som ges. Underskrivna medgivande om forskning kan gärna scannas in i någon av patientens journaler, men pappersunderskriften samlas tills vidare i en pärm hos regionens koordinator, fram till dess att vi kan skanna in dokument i MMCUP.

Vem ansvarar för att fylla i deltagarformuläret?

Den som ger patienten information om MMCUP. I samband med flyttning från ett landsting till ett annat finns en särskild procedur för hur formuläret ska uppdateras, en ”flyttblankett” finns att hämta under ”3C information”. Fyll i och skicka in blanketten enligt instruktionerna.

När är man vuxen i MMCP?

I årsrapport och artiklar går gränsen vid 18-19 – dvs barn tom 18 år. Eftersom hab och barnkirurgiska kliniker i landet har olika ålder för övergång mellan barn och vuxen så har vi konstruerat en del formulär så att man vid 16-18 års ålder kan välja om man vill reg för vuxen eller för barn – man behöver inte göra både och (fysioterpiformulär och uroformulär gäller det så här långt)

Jag kommer inte vidare i bedömningsformuläret (Neuro första, Uro mottagning, Uro bedömning, Fysioterapi, Arbetsterapi samt Kognitionsformulären) det går inte att fylla i uppgifter i rutorna. Varför?

Första gången du ska mata in uppgifter från ett formulär, måste du fylla i ett bedömarformulär för aktuellt funktionsstatus/bedömning. Dessa bedömningsformulär står i listan i 3C Comporto för registrets alla formulär, just före de formulär där man fyller i mätvärden och är numrerade t.ex. 2.0, 3.0, 4.0 osv. När man vid nästa tillfälle ska mata in data i 3C Comporto från detta formulär finns ditt namn och enhet redan registrerat och du kan söka upp dina uppgifter och klicka in uppgifterna i formuläret istället för att fylla i varje gång. På så sätt undviks dubbletter för bedömare.

Finns det bedömningsintervaller som man behöver förhålla sig till?

Under rubriken ”formulär” finns ”körschema för ryggmärgsbråck” där samtliga formulär finns uppställda samt vid vilka åldrar bedömningarna ska göras från nyfödd till vuxen ålder.

Bedömningsintervallen baseras på vårdprogram och kliniska riktlinjer för ryggmärgsbråck.

Ett nytt operationsformulär ska fyllas i samband med varje ny op (NK, ort, urolog) och rutiner för detta ska organiseras av varje aktuell opererande klinik.

Hur kan jag få ut en rapport med min ifyllda fysioterapibedömning?

Genom att i 3C gå in i ”computo”- ”välja register”-> fysioterapeutformulär, region och personnummer kan du generera en rapport ”individuell fysioterapeutbedömning”. Så småningom kommer också en historikrapport finnas där utveckling över tid kommer att kunna illustreras överskådligt.

Kan varje enskild fysioterapeut som har ett barn anmäla behörighet och knappa in i 3C, eller behöver det ansökas om där ansvarig chef godkänner?

Ansökan om behörighet ska skrivas under av den som ansvarar för behörigheter till journalsystemen på respektive arbetsplats och sedan skickas till Lena Westbom enligt det formulär som finns på hemsidan längst ner under ”formulär o manualer”.

Om det uppstår frågor kring formulär eller bedömningar, vem vänder sig fysioterapeuten till?

Annika Lundkvist Josenby, registersamordnare och nationell koordinator för fysioterapi kan vara behjälplig med formulär och bedömningar. Framöver finns förhoppningsvis samordnande fysioterapeut för de olika regionerna, men det är upp till de enskilda regionerna hur de organiserar sitt arbete.

Varför kan jag inte längre logga in i 3C?

MMCUP behörigheter läggs numera upp med en giltighetstid som sträcker sig flera år framåt i tiden.
Inventeringar över användare som ej loggat in under x antal månader görs och dessa kommer då att avaktiveras från registret. Skulle det vara så att man plötsligt ej längre kommer in p g a att kontot avaktiveras får man höra av sig till Penny Lindegren på ERC Syd (
penelope.lindegren@skane.se) alternativt telefon 046-17 13 48.

Om jag slutar min anställning- vem kontaktar jag för avslut av behörighet?

Om man slutar sin anställning eller om ens behov av tillgång till registret upphör är det viktigt att man hör av sig till registret och meddelar detta så att behörigheten kan avslutas. Meddela Penny Lindegren per tfn eller e-post, vg se uppgifter ovan.

Vilka kostnader innebär deltagandet i MMCUP för min enhet?

MMCUP är helt finansierat av medel från SKL inom ramen för satsningen på nationella kvalitetsregister tom 2016 och innebär i nuläget inga kostander för de deltagande enheterna.

2 reaktioner på ”Vanliga frågor”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.