EQ-5D

För att få tillgång till formuläret, vänligen maila Annika Lundkvist Josenby för att få en version att spara på din dator. EQ-5D finns översatt till flera språk, så finns behov av formuläret på annat språk än svenska så meddela detta..