1

Att göra och bli delaktig- om ett pilotprojekt med CO-OP för bättre fungerande i vardagen, del 2. Marie Peny Dahlstrand, arbetsterapeut, Göteborg.