Är att kissa med kateter bra för alla? Uroterapeut Magdalena Wu Minh Arnell, Göteborg.