Funktion och hälsa bland barn och vuxna med ryggmärgsbråck i Sverige. Årsrapport MMCUP.Lena Westbom, barnneurolog och registerhållare och Annika Lundkvist Josenby, fysioterapeut och registerkoordinator, Lund