Årsmöte 2018 presentationer

Föreläsningar och powerpointpresentationer från årsmötet i september 2018

Att göra och bli delaktig, del 1. Ett pilotprojekt med CO-OP för bättre fungerande i vardagen. Arbetsterapeut Marie Peny- Dahlstrand

Att göra och bli delaktig, del 2 Arbetsterapeut Marie Peny- Dahlstrand

Att kissa med katater- är det bra för alla? Föreläsning Uroterapeut Magdalena Vu Minh Arnell

Neurogen blås- och tarmfunktionsstörning, Barnkirurg/urolog Kate Abrahamsson och uroterapeut Magdalena Vu Minh Arnell Handouts

Uppföljning av neurogen blåsrubbning hos vuxna med MMC, Urolog Elisabeth Farrely

Funktion och hälsa hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck, Lena Westbom och Annika Lundkvist Josenby