Information om ansökan om behörighet för inloggning

Databas och inloggningsrutiner administreras av Registercentrum Syd (RC Syd). Säkerhetsrutiner uppfyller kraven på stark autentisering och föl­jer Datainspektionens riktlinjer.

Användaridentitet och behörighet är personlig och får inte överlåtas till annan. Varje använda­re skall, för att få tillträde till systemet, ansöka om behörighet. Uppgifterna behövs för administrationen av behörigheter till MMCUP-registret och för kommunikation med användaren.
Användarens behörighet skall godkännas av en i varje region/landsting utsedd person som har kännedom om den sökande. Det skall anges om användaren skall ha både skriv- och läsrättighet eller endast läsrättighet.
Formuläret skickas därefter till registerhållaren för MMCUP. RC Syd skapar användarkonto och meddelar sedan användaren inloggningsuppgifter och anvisningar om säkerhetsrutiner.

Om användaren skall ha ändrad behörighet ansöks om detta på formulär ”Ansökan om änd­ring av användarbehörighet”. Formuläret skall kontrolleras och skrivas under av personen i regionen som godkänner behörigheter.
Om användaren inte längre skall ha behörighet skall detta meddelas via formulär ”Ansökan om avregistrering av användarbehörighet”. Båda for­mulären skickas till registerhållaren för MMCUP för vidarebefordran till RC Syd.

Kommunikation med registret över Internet är krypterad på samma sätt som kommunikation med banker och skattemyndigheter. Information kring patienter får av säkerhetsskäl inte leve­reras med e-post, utan sänds via brev, telefon, SMS eller Fax. Vi önskar därför uppgifter om dessa nummer.

Vid problem med, eller frågor kring, inloggning i MMCUP-databasen kan RC Syd kon­taktas på telefon  046 – 17 13 48 eller e-post rcsyd.lund@skane.se .

Lund 2013-09-09/ reviderad 2020-11-04 ALJ

Annika Lundkvist Josenby
Registerhållare MMCUP
VO barnmedicin
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.