Kognition vid ryggmärgsbråck – kunskapsöversikt publicerad

En kunskapsöversikt inom området Kognition vid ryggmärgsbråck är nu publicerad för att sprida den nya kunskap som finns. Arbetet initierades under ett styrgruppsmöte i MMCUP 2012 och har genomförts av en grupp psykologer och arbetsterapeuter som ett led i Föreningen Sveriges habiliteringschefers satsning på kunskapsöversikter för evidensbaserad habilitering. Arbetsgruppens uppgift har varit att: kritiskt granska …

Kognition vid ryggmärgsbråck – kunskapsöversikt publicerad Läs mer »

Begränsad giltighet av behörighet i 3C

MMCUP behörighets-konton läggs upp med en giltighetstid på ett år i taget av Penny Lindegren på ERCSYD. Därefter ska användaren höra av sig till Penny när det är dags för förlängning. Man får numera en liten förvarning (dock efter inloggning) när kontot håller på att gå ut.

TV4 inslag om MMC

Titta gärna på klipp där familjen Jadeblom intervjuas av Malou von Sivers om sina upplevelser av prenataldiagnostik av MMC då de väntade sin dotter. Länk till inslaget om familjen Jadeblom

Bedömare formulär

Alla som ska mata in neuro förstaformulär, fysioterapeutformulär, uro mottagning eller uro undersökning i systemet ska först fylla i ett ”Bedömare formulär” där namn och arbetsplats ska fyllas i. I 3C hittar du dessa som formulär  ”2.0 MMCUP- Bedömare neuro första”, ”3.0 MMCUP Bedömare fysioterapeut” eller ”5.0 MMCUP Bedömare urofunktioner”. Denna registrering görs endast vid första …

Bedömare formulär Läs mer »