Nordiskt samarbete

Varje år träffas ryggmärgsbråcks- och hydrocefalusföreningarna i de nordiska länderna för att utbyta erfarenheter mellan föräldrar och personer med diagnoserna.

Föreningarna som brukar delta är:
Från Sverige: RBU och Spin-Off
Från Norge: RH-foreningen
Från Danmark: Rygmarvsbrokforeningen af 1988
Från Island: Ingen egen rmb/h-förening, utan ingår i föreningen för sällsynta diagnoser

Möte på Teams 2021

Minutes of Spina Bifida and Hydrocephalus Associastions Nordic Meeting 2021

– Island med för första gången!
– Shuntar
– Information till föräldrar som väntar ett barn med MMC
– Erfarenheter av Covid 19 bland våra medlemmar
– Att åldras med MMC och hydrocefalus
– Erfarenheter av digitala möten

Möte i Stockholm 2018

181009-Nordiskt-ryggmargsbracksmote-minnesant

– Mental hälsa hos personer med ryggmärgsbråck
– MMCUP–kvalitetsregister för lika vård
– Ny bok om att leva med MMC
– CO-OP-Cognitive Orientation to daily Occupational Performance
– ERN, Eurordis och ITHACA