Om MMCUP

Vad är MMCUP?

MMC är ett medicinskt namn på ryggmärgsbråck. MMCUP är ett kvalitetsregister som ska fungera som underlag för att få rätt vård i rätt tid, jämlik vård i hela landet och fungera som databas för forskning att ta fram bättre behandlingar för personer med MMC.

MMCUP logo

Delta i MMCUP

Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats missas. Syftet med MMCUP är att säkerställa att man får behandling i tid för att undvika komplikationer.

Kvinna i rullstol fyller i formulär

Undersökningar som ingår i MMCUP

Undersökningsschemat bygger på rekommendationer i de nationella kliniska riktlinjerna för uppföljning vid ryggmärgsbråck. Vid andra, liknande diagnoser, behövs oftast inte lika täta undersökningar.

Utprovning av ortos

Forskning med hjälp av MMCUP

Här hittar du information om forskning som görs med hjälp av uppgifter i MMCUP samt sammanställning av resultat från MMCUP t.ex. årsrapporter.

Information för blivande föräldrar

Personer med ryggmärgsbråck har mycket varierande grad av symtom och utvecklingen i det enskilda fallet är mycket svår att förutsäga. Här kan du läsa en kort information om tänkbar påverkan på ett barn med MMC.

Gravidmage