För dig som har ryggmärgsbråck

Här kan du läsa mer om diagnosen och vad den innebär för personer som lever med den. Informationen uppdateras löpande.

Om ryggmärgsbråck

Ryggmärgsbråck är en medfödd missbildning av ryggmärgen/ryggmärgskanalen. Skadan sker under första månaden av graviditeten när ryggraden bildas. I Sverige finns idag minst 600 vuxna med ryggmärgsbråck.

Syskon, varav en med rullstol.

Om MMCUP

MMCUP är ett uppföljningsprogram för personer födda med ryggmärgsbråck. Inom vården använder man förkortningen MMC när man talar om ryggmärgsbråck. Registret ska fungera som underlag för att få rätt vård i rätt tid och jämlik vård i hela landet.

MMCUP logo

Samhällets stöd och service

Beroende på var man befinner sig i livet behöver man olika typer av stöd. Men gemensamt för alla perioder i livet är att det är viktigt med god hälsa, ett bra boende, givande sociala sammanhang och en meningsfull fritid.

Man i rullstol på väg in i sin bil.

Kognition vid ryggmärgsbråck

De flesta personer med ryggmärgsbråck har mer eller mindre uttalad kognitiv påverkan. Kognitiva svårigheter är inte samma sak som låg begåvning. Man kan ha en hög begåvning men ändå ha kognitiva svårigheter på vissa områden.

Pontus Ydström, vuxen med ryggmärgsbråck