Kapitel 18 – Latexallergi

Personer med ryggmärgsbråck löper en markant ökad risk att utveckla allergi mot latexprodukter. Sensibilisering mot latexgummi kan ge upphov till en IgE-förmedlad allergi med allt ifrån lätta symtom till anafylaktisk chock. Sedan det uppmärksammats att uppemot 70% av barn med ryggmärgsbråck var sensibiliserade mot latex, har andel handskar och andra sjukvårdsprodukter innehållande latex minskat. Barn med ryggmärgsbråck födda i Sverige har sedan mitten av 1990-talet vårdats latexfritt, rekommenderats latexfrihet i vardagen och har varning mot latex i sina journaler. Minskad exponering för latex förefaller enligt klinisk erfarenhet ha lett till minskad förekomst latexallergi hos barn med ryggmärgsbråck.

Latexgummi är dock vanligt i hemmiljö och förekommer fortfarande inom sjukvården. Nu vuxna personer med ryggmärgsbråck, sensibiliserade mot latex under barndomen, har fortsatt hög risk för latexallergiska reaktioner. Ett flertal rapporter redogör för personer med ryggmärgsbråck, som i samband med operation fått cirkulations- och luftrörspåverkan eller urticaria. Dödsfall förekommer.

Rekommendationer

Alla med ryggmärgsbråck ska opereras i latexfri miljö! Risk för latexallergi bör anges som ett observandum i journalen och på remisser till undersökningar som kan innebära risk för latexexposition.
Den som reagerat med kliande utslag, svullnader, akuta luftvägssymtom eller anafylaxi efter hud- eller slemhinnekontakt med latex bör allergiutredas och fortsättningsvis undvika all kontakt med latexprodukter. Vid lindrig reaktion bör patienten utrustas med antihistamin, och efter tidigare cirkulations- och luftrörspåverkan även med adrenalinpenna (se anafylaxidokument 2015).
Patienten ska ha skriftlig information att visa läkare/tandläkare. Patientjournaler och remisser till undersökningar ska förses med varningstext.
Personer med ryggmärgsbråck ska informeras om latexfria preventivmedel.

Referenser

Margareta Dahl, docent, barnneurolog, Uppsala Akademiska Sjukhus

2018-07-01