Vad är MMCUP?

MMCUP är ett uppföljningsprogram som ska förhindra onödiga komplikationer till ryggmärgsbråck och andra neuralrörsdefekter.

MMCUP fungerar som:
– checklista för att säkra vården av den enskilde personen
– underlag för att välja rätt behandling i rätt tid
– kvalitetssäkring för att få bra vård var man än bor i landet
– forskningsdatabas för att få ny kunskap som kan förbättra behandlingen

Uppföljningen är utformad efter den kunskap som finns idag. Personens behandlare (arbetsterapeut, läkare, fysioterapeut/ sjukgymnast, uroterapeut och psykolog) undersöker och gör olika bedömningar av kroppsfunktion och hälsa regelbundet. Dessa bedömningar dokumenteras och följs över tid.

Uppgifterna från MMCUP samlas i en databas. Personens behandlare kan ta fram överskådliga rapporter, som visar personens funktion över tid och eventuella varningssignaler.

Till MMCUP är kopplat ett nationellt kvalitetsregister. För att hålla bra vårdkvalitet jämförs insatser och behandlingsresultat hos olika vårdgivare i landet (www.kvalitetsregister.se).