Vad är MMCUP?

MMCUP är ett uppföljningsprogram som ska förhindra onödiga komplikationer till ryggmärgsbråck och andra medfödda deformiteter i ryggmärgen.

MMCUP fungerar som:
– checklista för att säkra vården av den enskilde personen
– underlag för att välja rätt behandling i rätt tid
– kvalitetssäkring för att få bra vård var man än bor i landet
– forskningsdatabas för att få ny kunskap som kan förbättra behandlingen

Uppföljningen är utformad efter den kunskap som finns idag. Personens behandlare (t.ex. arbetsterapeut, läkare, fysioterapeut/ sjukgymnast, uroterapeut) undersöker kroppsfunktion och hälsa regelbundet. Detta och operationer, inopererat material, läkemedel, hjälpmedel, träning och annan given behandlig dokumenteras och följs över tid.

Uppgifterna från MMCUP samlas i en databas. Personens behandlare kan ta fram överskådliga rapporter, som visar personens funktion över tid och eventuella varningssignaler. Detta är grundläggande för att kunna välja rätt behandling i rätt tid.

Till MMCUP är kopplat ett nationellt kvalitetsregister. För att hålla bra vårdkvalitet jämförs insatser och behandlingsresultat hos olika vårdgivare i landet (www.kvalitetsregister.se).