Vad är MMCUP?

MMCUP är ett uppföljningsprogram som ska förhindra onödiga komplikationer till ryggmärgsbråck och andra medfödda eller tidigt förvärvade skador i ryggmärgen. Personer med hydrocefalus sedan barndomen, utan ryggmärgsbråck, kan också delta.

MMCUP fungerar som:
– checklista för att säkra vården av den enskilde personen
– underlag för att välja rätt behandling i rätt tid
– kvalitetssäkring för att få bra vård var man än bor i landet
– forskningsdatabas för att få ny kunskap som kan förbättra behandlingen

Uppföljningen är utformad efter den kunskap som finns idag. Personens behandlare (t.ex. arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast, uroterapeut) undersöker kroppsfunktion och hälsa regelbundet. Detta och operationer, inopererat material, läkemedel, hjälpmedel, träning och annan given behandlig dokumenteras, liksom personens egen uppfattning om insatserna och sin funktion.

Uppgifterna från MMCUP samlas i en databas. Personens behandlare kan ta fram överskådliga rapporter, som visar personens funktion över tid och eventuella varningssignaler. Detta är grundläggande för att kunna välja rätt behandling i rätt tid.

Till MMCUP är kopplat ett nationellt kvalitetsregister. För att hålla bra vårdkvalitet jämförs insatser och behandlingsresultat hos olika vårdgivare i landet (www.kvalitetsregister.se).