Att göra och bli delaktig- om ett pilotprojekt med CO-OP för bättre fungerande i vardagen, del 1. Marie Peny Dahlstrand, arbetsterapeut, Göteborg. (OBS! Det saknas kort introduktion i filmen)