alj

Handouts från årsmötet

Registergemensamt resultat: http://mmcup.se/wp-content/uploads/2021/09/MMCUP-gemensamt.pptx Blåsa- tarm årsrapport: http://mmcup.se/wp-content/uploads/2021/09/Blasa-tarm.pptx Vuxen årsrapport: https://mmcup.se/?attachment_id=2707 Peter Wides föreläsning (vg se även länk till inspelad föreläsning i högermarginalen): http://mmcup.se/wp-content/uploads/2021/09/MMC-dag-2021-Peter-Wide.pdf Operationer: http://mmcup.se/wp-content/uploads/2021/09/Presentation-24-sept-Bobo_op.pptx Fysioterapi: http://mmcup.se/wp-content/uploads/2021/09/FT-resultat.pptx Arbetsterapi: http://mmcup.se/wp-content/uploads/2021/09/MMCUP-AT-2021.pdf

Vädjan inför årsmöte 24/9

För att minimera risken för teknikproblem i samband med fredagens föreläsningar och årsrapportering, ber vi er att i möjligaste mån titta tillsammans med kollegor på samma arbetsplats. Eftersom vi i år håller mötet digitalt innebär det att betydligt fler än vanligt kommer kunna ha möjlighet att delta, och vi är glada att så många är …

Vädjan inför årsmöte 24/9 Läs mer »

Förlängning av sessionstider i 3C för FT och AT formulär

Många FT och AT har loggats ut från 3C under pågående inmatning av genomförda bedömningar, utan att data sparats. Detta har berott på att den förinställda och begränsade sessionstiden tagit slut under pågående inmatning. Från RCSyd meddelar man nu att sessionstiderna för FT och AT formulären har förlängts. (2021-09-21)

Program för MMCUP dagen den 24/9

8.30 – 8.45 Välkomna! Annika Lundkvist Josenby, registerhållare 8.45 – 9.30 Neurogen blås- och tarmfunktionsstörning – inkontinens och livssituation hos tonåringar och vuxna med ryggmärgsbråck                             Magdalena Vu Minh Arnell Med dr, barnsjuksköterska, uroterapeut 9.45 – 10.30 Vuxna med ryggmärgsbråck, röster från vardagen Hanna Gabrielsson Med dr, leg sjuksköterska 10.45 – 11.30 Neurogen blås- och tarmfunktionsstörning …

Program för MMCUP dagen den 24/9 Läs mer »

Årsrapport för verksamheten 2020

Nu går det att läsa årsrapporten för 2020. Gå in på Forskning/publikationer och leta upp årsrapport för 2020 så kommer du till den nypublicerade rapporten. (2021-09-10)

Årsmöte 23-24/9

Årsmötet kommer att ske digitalt via teams. De olika arbets- och professionsgrupperna kommer sammanträda inför dessa dagar. Styrgruppen sammanträder 23/9 och deltagarna till detta möte får en personlig inbjudan via e-post. Övriga intresserade är välkomna att ansluta sig till fredagens föreläsningar 24/9 och årsrapportering, vi har mailat länk till denna dag till samtliga personer med inloggning i …

Årsmöte 23-24/9 Läs mer »

Lena Westbom har avlidit

Det är med stor sorg jag måste meddela att Lena avled den 12/4 efter en tids sjukdom. Lena var en engagerad och duktig barnneurolog och forskare, hon var bland initiativtagarna till de båda nationella kvalitetsregistren CPUP och MMCUP. Registerarbetet låg henne mycket varmt om hjärtat, och som MMCUP’s registerhållare planerade och införde hon registret i …

Lena Westbom har avlidit Läs mer »

Fysioterapi formulär- revisionsdiskussion under VT 2021

Under 2021 planeras en översyn och revision av samtliga MMCUP formulär.  De uppgifter som samlas in ska vara kliniskt relevanta för bedömningar för enskilda personer men också möjliga att sammanställa på gruppnivå för utveckling över längre tid av funktion i olika åldersgrupper. Det handlar i första hand att minska på antal variabler samt att de variabler som samlas in om t.ex. smärta och …

Fysioterapi formulär- revisionsdiskussion under VT 2021 Läs mer »