Vanliga frågor

Jag behöver en inloggning, hur gör jag?

Information om att få inloggning till MMCUP hittar du under fliken ”3C”. Själva blanketten som du ska skriva ut och fylla i heter ”Ansökan om behörighet för inloggning i 3C”. Det behövs en påskrift av någon chef innan du skickar in blanketten till RC Syd på adressen som anges längst ned på blanketten. Det är formellt Annika Lundkvist Josenby i egenskap av registerhållare, som godkänner din ansökan. Du kommer att få inloggningsinformation till din mail inom några veckor (ca 1-4 veckor) Om du inte hört något eller undrar om din ansökan kommit fram, kontakta Penny på RC Syd penelope.lindegren@rcsyd.se alt 046-171348.

Hur sker inloggning till registret?

Enligt datainspektionen ska inloggning ske via SITHS kort (säker autentisering) och därför läggs samtliga behörigheter numera upp med direkt koppling till ens SITHS kort. Vid ny behörighet får man inloggningsinformation skickat till sig via mail. Har man inte ett SITHS kort så kontaktar man sin arbetsgivare och ber om ett sådant. Först när man har ett SITHS kort kan man få tillgång till registret. Det går också att koppla sin inloggning till registret via BankID. Kontakta Penny Lindegren på ERC Syd för att byta inloggningssätt.

Vem ansvarar för att erbjuda familjen att ingå i MMCUP?

Någon som har direktkontakt med personen eller familjen i samband med utredning/behandling/uppföljning av personen med MMC. För nyfödda med MMC är det oftast den av barnneurologerna som träffar familjerna på neonatalavdelningen på regionsjukhuset. För nya deltagare som aktualiseras efter neonataltiden, tillfrågas de lämpligen av personer på den vårdenhet där personens övriga vårdkontakter samordnas, t.ex. habiliteringsenhet.

Vem som helst i behandlingsteamet kan annars informera om MMCUP samt ge ut den skriftliga informationen. Ni kan i er region själva bestämma om ni vill göra på något särskilt sätt. När personen eller dennes legala företrädare tackat jag att gå med i MMCUP ska detta dokumenteras i personens journal vid den samordnande vårdenheten. Underskrivna medgivande kan med fördel scannas in i någon av patientens journaler,

Vem ansvarar för att fylla i deltagarformuläret?

Den som ger patienten information om MMCUP fyller i det första deltagarformuläret. Uppgifterna i deltagarformuläret behöver kontrolleras regelbundet av samordnande vårdenhet så att uppgifterna fortfarande är korrekta, vi rekommenderar att enheterna inför en rutin att göra detta en gång om året.

I samband med flyttning från ett landsting till ett annat finns en särskild procedur för hur formuläret ska uppdateras, en ”flyttblankett” finns att hämta under ”3C”. Fyll i och skicka in blanketten enligt instruktionerna.

När är man vuxen i MMCUP?

Styrgruppen har i oktober beslutat att den deltagande personen ska följas som vuxen från 18 års dagen. Eftersom hab och barnkirurgiska kliniker i landet har olika ålder för övergång mellan barn och vuxen så har vi konstruerat en del formulär så att man vid 16-18 års ålder kan välja om man vill registrera för vuxen eller för barn – man behöver inte göra både och (fysioterpiformulär och uroformulär gäller det så här långt).

Jag kommer inte vidare i bedömningsformuläret (Neuro första, Uro mottagning, Uro bedömning, Fysioterapi, Arbetsterapi samt Kognitionsformulären) det går inte att fylla i uppgifter i rutorna. Varför?

Första gången du ska mata in uppgifter från ett formulär, måste du fylla i ett bedömarformulär för aktuellt funktionsstatus/bedömning. Dessa bedömningsformulär står i listan i 3C Comporto för registrets alla formulär, just före de formulär där man fyller i mätvärden och är numrerade t.ex. 2.0, 3.0, 4.0 osv. När man vid nästa tillfälle ska mata in data i 3C Comporto från detta formulär finns ditt namn och enhet redan registrerat och du kan söka upp dina uppgifter och klicka in uppgifterna i formuläret istället för att fylla i varje gång. På så sätt undviks dubbletter för bedömare.

Finns det bedömningsintervaller som man behöver förhålla sig till?

Under rubriken ”formulär” finns ”körschema för ryggmärgsbråck” där samtliga formulär finns uppställda samt vid vilka åldrar bedömningarna ska göras från nyfödd till vuxen ålder.
Bedömningsintervallen baseras på vårdprogram och kliniska riktlinjer för ryggmärgsbråck.
Ett nytt operationsformulär ska fyllas i samband med varje ny operation (NK, ort, urolog) och rutiner för detta ska organiseras av varje aktuell opererande klinik.

Hur kan jag få ut en rapport med min ifyllda fysioterapibedömning?

Genom att i 3C gå in i ”computo”- ”välja register”-> fysioterapeutformulär, region och personnummer kan du generera en rapport ”individuell fysioterapeutbedömning”. Det går även för FT bedömningarna att få ut en rapport som heter ”individuell historik” där utveckling över tid illustreras överskådligt med utveckling av ett stort antal FT variablers utveckling över tid för den enskilde brukaren.

Kan varje enskild fysioterapeut som har ett barn anmäla behörighet och knappa in i 3C, eller behöver det ansökas om där ansvarig chef godkänner?

Ansökan om behörighet ska skrivas under av den som ansvarar för behörigheter till journalsystemen på respektive arbetsplats och sedan skickas till Annika Lundkvist Josenby enligt det formulär som finns under rubriken ”3C” i den övre listen på hemsidan och vidare till länken ”Ansökan om behörighet för inloggning”.

Jag är fysioterapeut på ett riksgymnasium och behöver kunna få tillgång till uppgifterna i MMCUP för vår elev som tillhör en annan region. Hur ska jag gå tillväga?

Be familjen/ målsman om deras medgivande (muntligen är tillräckligt) att få tillgång till dessa uppgifter och dokumentera detta i personens journal. Kontakta elevens MMCUP ansvariga vårdenhet alt. koordinator i hemregionen och be om deras tillstånd att få inloggning för den aktuella regionen. Du får sedan fylla i en blankett om behörighet –  den bör godkännas lokalt  i elevens region först – innan den skickas till Registerhållare för finalt godkännande och vidarebefordran till RC Syd.

Rent tekniskt får man ju behörighet till alla patienter i MMCUP den regionen man har inloggning för, inte bara den person som man har behandlingsansvar för.

Om det uppstår frågor kring formulär eller bedömningar, vem vänder sig fysioterapeuten till?

Annika Lundkvist Josenby, registersamordnare och nationell koordinator för fysioterapi kan vara behjälplig med formulär och bedömningar. Framöver finns förhoppningsvis samordnande fysioterapeut för de olika regionerna, men det är upp till de enskilda regionerna hur de organiserar sitt arbete.

Varför kan jag inte längre logga in i 3C?

MMCUP behörigheter läggs numera upp med en giltighetstid som sträcker sig flera år framåt i tiden.
Inventeringar över användare som ej loggat in under x antal månader görs och dessa kommer då att avaktiveras från registret. Skulle det vara så att man plötsligt ej längre kommer in p g a att kontot avaktiveras får man höra av sig till Penny Lindegren på RC Syd (penelope.lindegren@skane.se) alternativt telefon 046-17 13 48.

Om jag slutar min anställning- vem kontaktar jag för avslut av behörighet?

Om man slutar sin anställning eller om ens behov av tillgång till registret upphör är det viktigt att man hör av sig till registret och meddelar detta så att behörigheten kan avslutas. Meddela Penny Lindegren per tfn eller e-post, se uppgifter ovan.

Vilka kostnader innebär deltagandet i MMCUP för min enhet?

MMCUP är helt finansierat av medel från Sveriges Kommuner och Regioner inom ramen för satsningen på nationella kvalitetsregister tom 2016 och innebär i nuläget inga kostnader för de deltagande enheterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.